Om passend onderwijs te realseren wordt elke school geacht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Vrijwel alle scholen hebben dat inmiddles gedaan. In dat profiel staat aangegeven op welke wijze de school passend onderwijs will gaan bieden. Tevens geeft de school aan waar haar grenzen liggen en wat de ambities zijn ten aanzien van “het binnenhouden” van leerlingen met speciale behoeften. Ambities worden bijvoorbeeld geformuleerd op de gebieden: ‘leren en ontwikkelen’, ‘fysiek-medisch’, ‘sociaal-emotioneel gedrag’, ‘wekhgouding’ en zo mogelijk ook ‘thuissituatie’.

 Download hier

CategoryLeiderschap
All Rights Reserved © 2018 | Animaz.nl | Webdesign Bureau Whello