Onderwijsinnovatie-Processen

Fusies van en samenwerking tussen scholen

Samenwerking in teams

Scholing en begeleiding bij het vormgeven van de (relatief autonome) koers voor de scholen binnen één bestuur

Verder lezen

“Professionaliseren van leraren informeel, autonoom en praktijkgericht

Leraren leren het best van elkaar, op een informele manier, als er onderling vertrouwen is. Dat zegt maarten de laat. Wat Andy Hargreaves en Michael Fullan verwoorden als ‘sociaal kapitaal’ wordt in Heerlen ultgevoerd onder de naam ‘netwerkleren’. In dit artikel verkennen we hoe leraren vanuilt die gedachte op een inspirerende manier aan hun eigen professionallsering kunnen werken

Download Hier

Leiderschap : ‘Op het veld wordt bepaald wat de leiding moet doen’

Goed leiderschap zprgt voor tweerichtingsverkeer. Dat wil zeggen dat goed gekeken en geluisterd wordt naar de praktijk in de klas (invloed naar boven) en dat er een duidelijk verhaal wordt verteld over de richting die de leiding voorstaat (invloed naar beneden).

Download Hier

Contact Formulier

    “De wereld bestaat niet uit atomen maar uit verhalen” - Albert Einstein