Dienstverlening door Animaz Inspiratie start met een verkennend gesprek waarbij uw vraag centraal staat.
Uitgangspunt is uw opvatting over de (basis)school die u wilt zijn.

De ondraaglijke onvoorspelbaarheid van het leren

Ondanks alle goedbedoelde plannen en overpeinzingen, overleg met alle betrokkenen, teamvergaderingen, studiedagen en dergelijke, blijft leren onvoorspelbaar. En dat kan voor betrokkenen soms onverdraaglijk zijn! Deze onvoorspelbaarheid vraagt wijsheid van alle betrokkenen, vóórtdurende persoonlijke bezinning en dialoog met anderen.

Ontdek de eenvoud onder de complexiteit in relaties en organisaties

Als onderdeel van een organisatie, is het dus niet de vraag of jìj nu moet veranderen of de ànder. Het is wèl zinvol om je af te vragen welke relatie van jou met de rest van de organisatie aan verandering toe is. Wat vraagt dat van jou? Welk effect zou dat hebben op het grotere geheel. Het vraagt dus van jezelf om je verantwoordelijkheid te nemen:

  1. Verbinding maken
  2. Verantwoordelijkheid nemen
  3. Je eigen invloed op anderen en de organisatie serieus nemen

Eenvoudige acties in een gecompliceerde organisatie: als je het kan zien is het eenvoudig…. maar niet altijd gemakkelijk!

Leren vereist ruimte, Als mensen ruimte hebben in hun denken, is de kans groot dat zich nieuwe kennis toe voegt aan reeds bestaande kennis en inzichten.

Leren vereist interactie,  Interactie, kennis en inzicht “is” niet, maar ontstaat door met elkaar in gesprek te zijn.

Leren vereist vertrouwen, Vertrouw op het proces en het vakmanschap van de mensen: als bovenstaande principes van voldoende kwaliteit zijn, zal het resultaat ook van goede kwaliteit zijn

Door deze principes ontstaat er onderlinge verbondenheid, waardoor groei mogelijk wordt. Die groei resulteert in

  1. Resultaten met leerlingen
  2. Resultaten met teams van leerkrachten
  3. Resultaten met groepen scholen

Contact Formulier

    “De wereld bestaat niet uit atomen maar uit verhalen” - Albert Einstein