Animaz wil bijdragen aan de inspiratie en het geluk van mensen en (mede daardoor) het resultaat van de school.

Nico Eigenhuis

Studeerde pedagogiek en onderwijskunde aan de Vrije Universiteit en aan de Universiteit Leiden. Hij heeft brede ervaring in het onderwijs als leerkracht in het p.o., docent in het HBO, adviseur en directielid bij een groot centrum voor educatieve dienstverlening.

Nico’s deskundigheid ligt op het gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling, rekenwiskundedidactiek (auteur van de methode Rekenrijk 1 en 2), het zinvol gebruik van ICT in het onderwijs en de opleiding en coaching van directieleden, ib’ers en leerkrachten.

Nico Eigenhuis

: +31650285292

Marianne Soeters

Studeerde aan de lerarenopleiding beeldende vorming en dramatische expressie. Zij heeft veel ervaring als leerkracht in het SBO, S.O. cluster 3 en 4 en docent/projectleider in het VO en MBO en als adviseur en  procesbegeleider in het primair onderwijs.

Mariannes deskundigheid ligt op het gebied van communicatie, reken-wiskundedidactiek, taal/leesdidactiek en de opleiding en coaching van directieleden, ib’ers en leerkrachten.

Marianne Soeters

: +31638247466

Neem contact met ons op!

    “De wereld bestaat niet uit atomen maar uit verhalen” - Albert Einstein