Regelmatig horen wij van onderwijs mensen dat passend onderwijs een overheidsmaatregel lijkt, gevoed vanuit financiele en beheersmatige overwegingen. Bovendien lijkt het begrip ‘passend onderwijs’ voor sommigen een pleonasme: heeft onderwijs in zichzelf niet de natuurlijke opdracht passend op de lerende te zijn? Zoals sneeuw per definitie wit is? Was voor 1 augustus 2014 het onderwijs dan niet passend? Dat is niet bepaald inspirerende feedback die implicient wordt meegegeven.

 Download hier

CategoryLeiderschap
All Rights Reserved © 2018 | Animaz.nl | Webdesign Bureau Whello