De afgelopen twee jaar zijn de rekenresultatenop basisschool ter Does in Hoogmade sterk verbeterd. In 2020 lag het groepsgemiddelde bij de methodeonafhankelijke toetsen in de meeste groepen op IV of V. In 2022 was dit niveau gestegen naar I+. Om tot een dergelijke groei te komen, hebben we gewerkt aan kennis van rekendidactiek bij de…

Denk jij ook wel eens: “Wordt er nu iets van mij gevraagd, wat niet bij mijn taak past?”, of: “Die collega lijkt nu op mijn stoel te gaan zitten”. Positieverwarring gaat over het niet respecteren van de verschillende posities in een organisatie. Het herkennen en begrijpen van waar de positieverwarring vandaan komt, helpt je om…

    Het doel van feedback is om het bewustzijn van de ander over het eigen handelen te versterken en daardoor het leren van diegene mogelijk te maken. Leren in de betekenis van groeien waardoor allerlei praktijksituaties anders en beter te hanteren zijn. Je uitgangspunt als IB’er is hopelijk: leerkrachten willen graag goede leerkrachten zijn….

    Ons denken, voelen en handelen worden in belangrijke mate bepaald door de manier waarop mensen in onze omgeving naar zichzelf en de ander kijken. Opvoeding, levensbeschouwing, sociale klasse, context, positie, fysieke conditie etc. hebben invloed op wie we zijn, hoe we ons gedragen en hoe we naar situaties kijken. We zijn ons niet…

    In het onderwijs is er behoefte en noodzaak om gegevens over kinderen vast te leggen en deze vervolgens door de ouders en kinderen te laten lezen. Wat is nu zinvol en respectvol om op te schrijven? Zinvol is datgene noteren waar je iets aan hebt. We noemen dat ook wel handelingsgericht schrijven. Lees…

    KIEM is een school voor kinderen met een verstandelijke lichamelijke en/of meervoudige beperking, en kinderen die langdurig ziek zijn. Eind schooljaar 2019-2020 waren de gevolgen van corona al geruime tijd voelbaar. De derde IB’er was zojuist benoemd en samen wilden de interne begeleiders zich bekwamen om hun taken beter te kunnen uitvoeren. Download…

    Bij kwaliteitsverbetering van het lesgeven van leerkrachten en daardoor verhoogde leerresultaten bij de leerlingen speelt de IB’er een belangrijke rol. Vooral je didactische alertheid is daarbij essentieel. Daarmee bedoel ik hier: het hebben van een scherp besef en een duidelijke opvatting over waar de didactiek van goed rekenonderwijs aan moet voldoen. Download hier

    Nu door veel leerkrachten een hoge werkdruk wordt ervaren is het noodzakelijk om bij het aanpakken van het rekenonderwijs in een verbetertraject vooral geen maatregelen te treffen die de druk juist nog verder opvoeren. Het maken van voortoetsen, schaduwtoetsen, tempotoetsen, medio toetsen en zelfs methodetoetsen zijn vooral activiteiten die afleiden van waar het…

In onze praktijk van de begeleiding en verbetering van het rekenen en wiskunde in het primair onderwijs, zien we veel leerkrachten met volle overgave hun best doen om hun rekenmethode te doorzien en de adviezen van rekenexperts op te volgen. Dat blijkt een niet eenvoudige opgave. Net als de leerkrachten in het hier beschreven traject…

Handelingsgericht werken is een manier om vorm te geven aan opbrengstgericht werken. In dit artikel bespreken de auteurs aan de hand van het handelingsmodel en praktijkvoorbeelden hoe je dit in je onderwijs kunt aanpakken    Download hier

All Rights Reserved © 2018 | Animaz.nl | Webdesign Bureau Whello