Leiderschap

Scholingsdagen voor schoolleiders, inclusief tweedaagse met overnachting

Coaching van bestuurders, schoolleiders en andere leidinggevenden in de school(organisatie)

Afstemming bestuursbeleid en de leiding die schoolleiders geven

Verder lezen

Excellente scholen

Onze Staatssecretaris Dekker van onderwijs heeft enkele weken geleden 52 scholen het predicaat excellent toegekend. Mijn hartelijke felicitatie voor deze scholen. Goede dingen zichtbaar maken is prima en dat moet inderdaad, ook naar mijn mening, veel meer gebeuren. Bij de selectie van de 52 scholen werd niet alleen gekeken naar cijfers uit toetsen en andere registratiesystemen, maar ook naar andere gebieden die er toe doen: bijvoorbeeld het vermogen om te differentiëren tussen kinderen met verschillende kwaliteiten.

Download Hier

Meervoudig Leiderschap

Goed leiderschap draait om gedeeld leiderschap, om een team van directeur en IB ér(s) i.p.v. individuele mensen. Een leidinggevend team dat verbinding zoekt en b.v. zegt: “Wij staan aan het hoofd van een schoolteam en wij verbinden ons met hen. Wij luisteren naar elkaar, we zien elkaar staan”. Daarom zijn deze vier dagen bedoeld voor directeuren èn IB’ers. En, indien van toepassing, is een ander MT-lid ook welkom.

Download Hier

Leiding geven vanuit Rijnlands perspectief

Regelmatig horen wij van onderwijsmensen dat passend onderwijs een overheidsmaatregel linkt, gevoed canuilr financiele en beheersmatige overwegingen. Bovendien lijkt het begrip ‘passend onderwijs’ voor sommigen een pleonasme: heeft onderwijs in zichzelf niet de natuurlijke apdracht passend op de lerende te zijn? Zoals sneeuw per defenitie wit is? was voor 1 augustus 2014 het onderwijs dan niet passend? Dat is niet bepaald inspirerende feedback die implicient wordt meegegeven.

Download Hier

Contact Formulier

    “De wereld bestaat niet uit atomen maar uit verhalen” - Albert Einstein