Leraren die hun vak verstaan geven vorm aan paasend onderwijs. Om dat te bereiken is een vernieuwde rol van de schoolleiding nodig. Dit is een van de verrassende stellingen die John Hattie formuleert in zijn boek “Visible Learning for Teachers”. Het gaat om een verschuiving van “onderwijskundige leiding” (met et veel nadruk op het onderwijs) naar “leiders voor leren” die her accent leggen op het leren van kinderen en valwassenen. Daarbij is de primaire focus niet “wat wordt onderwezen?” en “hoe wordt het onderwezen?”. Leiders voor leren gaan uit van vragen als “hebben de leerlingen essentiele kennis en vaardigheden verworven?”, “hoe weten we dat?” en “hoe kunnen we die gegevens gebruiken om het onderwijs te verbeteren?”. Het is een subtiel verschil, maar wel een verschill dat leidt naar een interessante blikwisseling.

 Download hier

CategoryLeiderschap
All Rights Reserved © 2018 | Animaz.nl | Webdesign Bureau Whello