Didactiek Rekenen En Lezen

Geef leiding aan uw eigen rekenonderwijs: werken aan kerndoelen, selecteren van de zinvolle leerstof en schrappen van overbodige opgaven

Opleiding rekencoördinatoren

Woordenschat en begrijpend lezen

Werken met combinatiegroepen

Didactische ondersteuning bij het doorbreken van klassengrenzen

Verder lezen

Rekenresultaten in Amsterdam West

De kinderen op de Goeman Borgesiusschool hebben de afgelopen drie jaar steeds beter leren rekenen. Drie jaar geleden scoorden de kinderen nog ver onder het landelijke gemiddelde (95% van de scholen scoorde hoger, CITO 2009). Vorig jaar scoorden ze boven het landelijke gemiddelde (45% van de Nederlandse scholen scoorde hoger, CITO 2011). Een buitengewoon sterke vooruitgang.
Download Hier

Misverstanden in de klas

Tijdens communicatie tussen leerkracht en leerlingen ontstaan regelmatig misverstanden, grappige of meer nadelige. Sommige merken we direct op doordat de leerling, in onze ogen, onverwacht reageert. Bij andere misverstanden merken we pas later dat onze communicatie andere gevolgen blijkt te hebben dan die we bedoeld hebben. We gaan uit van goede bedoelingen van leerkrachten. Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor een misverstand ontstaat: je vakopvatting, de manier waarop je iets zegt, hoe je gezicht staat als je iets zegt, hoe het kind jouw zinnen of gezicht interpreteert. Het is eigenlijk een wonder dat het zo vaak goed gaat in de klas!

Download Hier

Handelingsge-richt werken

Handelingsgericht werken is een manier om vorm te geven aan opbrengstgericht werken. In dit artikel bespreken de auteurs aan de hand van het handelingsmodel en praktijkvoorbeelden hoe je dit in je onderwijs kunt aanpakken.

Download Hier

Talenten en rijke rekenopbrengsten

In onze praktijk van de begeleiding en verbetering van het rekenen en wiskunde in het primair onderwijs, zien we veel leerkrachten met volle overgave hun best doen om hun rekenmethode te doorzien en de adviezen van rekenexperts op te volgen. Dat blijkt een niet eenvoudige opgave. Net als de leerkrachten in het hier beschreven traject zijn veel leerkrachten op zoek naar passende handelingsmogelijkheden om hun kinderen wiskundete leren

Download Hier

Handelingsgericht en respectvol schrijven over kinderen

Het is een recht van de ouders om het dossier van hun kind in te kunnen zien. Dat maakt her noodzakelijk voor leerkrachten en IB’ers om zo=involle en respectvolle natities te maken, die ze vervolgens kunnen bespreken met de ouders. War verstaan we eigenlijk onder respectvol en zinvol schrijven? En waarom is het in de praktijk zo lastig om op deze wijze over kinderen te schrijven? Gelukkig geldt ook hiervoor: alles is te leren.

Download Hier

Contact Formulier

    “De wereld bestaat niet uit atomen maar uit verhalen” - Albert Einstein