In onze praktijk van de begeleiding en verbetering van het rekenen en wiskunde in het primair onderwijs, zien we veel leerkrachten met volle overgave hun best doen om hun rekenmethode te doorzien en de adviezen van rekenexperts op te volgen. Dat blijkt een niet eenvoudige opgave. Net als de leerkrachten in het hier beschreven traject zijn veel leerkrachten op zoek naar passende handelingsmogelijkheden om hun kinderen wiskunde te leren.
 Download hier

CategoryRekendidactiek
All Rights Reserved © 2018 | Animaz.nl | Webdesign Bureau Whello