Verbetertraject reken-wiskundeonderwijs in Amsterdam-West

Op zo’n 400 scholen is men begonnen aan een rekenverbetertraject. Scholen die door de inspectie als ‘rekenzwak’ zijn aangemerkt worden via zo’n traject in staat gesteld hun rekenpeil met
behulp van externe professionals te verbeteren. De Goeman Borgesiusschool heeft enige tijd geleden van inspectie en schoolbestuur de opdracht gekregen om de resultaten van het onderwijs te verbeteren. Rekenen en wiskunde is daarbij als één van de speerpunten genomen. Er wordt twee jaar voor uitgetrokken om aan de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs te werken met als doel het niveau en de opbrengst van de rekenlessen naar een hoger plan te brengen. De auteur van dit artikel begeleidt dit project en via hem volgen wij dit traject, vanaf de aftrap tot aan de eindresultaten. In dit artikel beschrijft hij de beginsituatie en de eerste stappen op weg naar verandering en verbetering.

Download hier

CategoryRekendidactiek
All Rights Reserved © 2018 | Animaz.nl | Webdesign Bureau Whello