Vorige week kregen we een trainingsdag “professionele cultuur’. En we hebben het al zo druk!” Deze, licht wanhopige, uitspraak hoorde ik laatst van een leerkracht, die ik ken als zeer plichtsgetrouw en betrokken in haar rol als leerkracht op een grote school. Zij had blijkbaar het idee dat een professionele cultuur te trainen en te…

Wat vraagt het om meer met minder te doen? Hoe kunnen we beter presteren dan voorheen? In hun boek ‘Uplifting Leadership’ nemen Andy Hargreaves en zijn collega’s on mee in hun kijk op leiderschap dat prestaties van organisaties verbetert. Ze deden onderzoek in verschillende organisaties en teams, onder andere een groep scholen voor basisonderwijs en…

Een schoolleider lijkt op een regisseur. Toneelregisseur Ivo van Hove zegt over zijn werk: “Als ik regisser, voel ik me totaal op mijn gemak. Rustig, helemaal op mijn plek. Daar durf ik te falen, fouten te maken. Dan zeg ik drie dagen later tegen een acteur: ‘Je had gelijk – er klopt niets van wat…

Regelmatig horen wij van onderwijs mensen dat passend onderwijs een overheidsmaatregel lijkt, gevoed vanuit financiele en beheersmatige overwegingen. Bovendien lijkt het begrip ‘passend onderwijs’ voor sommigen een pleonasme: heeft onderwijs in zichzelf niet de natuurlijke opdracht passend op de lerende te zijn? Zoals sneeuw per definitie wit is? Was voor 1 augustus 2014 het onderwijs…

“Waarnemen” is vaak stap een van een managementmodel of een beleidsyclus. Het lijkt niet meer dan het onvermijdelijke opstapje voor het echte werk: doelen stellen, ambities formuleren en verandering brengen. Maar een directeur die goed kijkt en verbonden is met wat er nu in de school gebeurt is beter staat om een team te leiden….

Leraren die hun vak verstaan geven vorm aan paasend onderwijs. Om dat te bereiken is een vernieuwde rol van de schoolleiding nodig. Dit is een van de verrassende stellingen die John Hattie formuleert in zijn boek “Visible Learning for Teachers”. Het gaat om een verschuiving van “onderwijskundige leiding” (met et veel nadruk op het onderwijs)…

Daadkrachtig duidelijk maken waar je naar toe wilt. Vanuit een duidelijke visie voortdurend je verhaal vertellen, aan alle relevante personen in je organisatie. Het is een belangrijke competentie vooe directeuren van besturen, samenwerkingsverbanden en scholen. Maar dir daadkrachtig poneren is niet genoeg! Daadkracht wordt pas effectief in combinatie met kwetsbaarheid  Download hier

Wie meer op maat wil lesgeven, moet meer toersen, analyseren, plannen maken en evalueren. Veel leerkrachten zijn nauwelijks in staat om de klassenpraktijk en de administratie de tijd en aandacht te geven die ze verdienen. Dat lijkt een typisch probleem voor het onderwijs te zijn, maar ook in andere organisaties is er soms meer aandacht…

Leraren leren het best van elkaar, op een informele manier, als er onderling vertrouwen is. Dat zegt maarten de Laat. Wat Andy Hargreaves en Michael Fullan verwoorden als ‘sociaal kapitaal’ wordt in Heerlen uitgevoerd onder de naam ‘netwerkleren’. In dit artikel verkennen we hoe leraren vanuit die gedachte op een inspirerende manier aan hun eigen…

Om passend onderwijs te realseren wordt elke school geacht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Vrijwel alle scholen hebben dat inmiddles gedaan. In dat profiel staat aangegeven op welke wijze de school passend onderwijs will gaan bieden. Tevens geeft de school aan waar haar grenzen liggen en wat de ambities zijn ten aanzien van “het…

All Rights Reserved © 2018 | Animaz.nl | Webdesign Bureau Whello