KIEM is een school voor kinderen met een verstandelijke lichamelijke en/of meervoudige beperking, en kinderen die langdurig ziek zijn. Eind schooljaar 2019-2020 waren de gevolgen van corona al geruime tijd voelbaar. De derde IB’er was zojuist benoemd en samen wilden de interne begeleiders zich bekwamen om hun taken beter te kunnen uitvoeren. Download de publicatie om meer te lezen.

Download hier

All Rights Reserved © 2018 | Animaz.nl | Webdesign Bureau Whello