In onze praktijk van de begeleiding en verbetering van het rekenen en wiskunde in het primair onderwijs, zien we veel leerkrachten met volle overgave hun best doen om hun rekenmethode te doorzien en de adviezen van rekenexperts op te volgen. Dat blijkt een niet eenvoudige opgave. Net als de leerkrachten in het hier beschreven traject…

Handelingsgericht werken is een manier om vorm te geven aan opbrengstgericht werken. In dit artikel bespreken de auteurs aan de hand van het handelingsmodel en praktijkvoorbeelden hoe je dit in je onderwijs kunt aanpakken    Download hier

  Verbetertraject reken-wiskundeonderwijs in Amsterdam-West Op zo’n 400 scholen is men begonnen aan een rekenverbetertraject. Scholen die door de inspectie als ‘rekenzwak’ zijn aangemerkt worden via zo’n traject in staat gesteld hun rekenpeil met behulp van externe professionals te verbeteren. De Goeman Borgesiusschool heeft enige tijd geleden van inspectie en schoolbestuur de opdracht gekregen om…

  De kinderen op de Goeman Borgesiusschool hebben de afgelopen drie jaar steeds beter leren rekenen. Drie jaar geleden scoorden de kinderen nog ver onder het landelijke gemiddelde (95% van de scholen scoorde hoger, CITO 2009). Vorig jaar scoorden ze boven het landelijke gemiddelde (45% van de Nederlandse scholen scoorde hoger, CITO 2011). Een buitengewoon…

All Rights Reserved © 2018 | Animaz.nl | Webdesign Bureau Whello