Leraren leren het best van elkaar, op een informele manier, als er onderling vertrouwen is. Dat zegt maarten de Laat. Wat Andy Hargreaves en Michael Fullan verwoorden als ‘sociaal kapitaal’ wordt in Heerlen uitgevoerd onder de naam ‘netwerkleren’. In dit artikel verkennen we hoe leraren vanuit die gedachte op een inspirerende manier aan hun eigen…

Om passend onderwijs te realseren wordt elke school geacht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Vrijwel alle scholen hebben dat inmiddles gedaan. In dat profiel staat aangegeven op welke wijze de school passend onderwijs will gaan bieden. Tevens geeft de school aan waar haar grenzen liggen en wat de ambities zijn ten aanzien van “het…

Binnenkort moet het gebeuren: dan zijn scholen verantwoordelijk voor het creeren van passend onderwijs voor elke leerling. Dat wil zeggen dat ze een passende onderwijsxontext vinden voor leerlingen die niet vanzelfsprekend ‘lekker meekomen’. Dat kan zijn in de eigen school, in een endere school of in een school met extra speciale deskundigheid.  Download hier

Bent u als leidinggevende een lerende leider of een gehaaste manager? Het is wellicht interessant om deze vraag eens door uw hoofd te laten gaan en te bekijen waar bij u het accent ligt. Een leidinggevende zoekt balans tussen vertraging en snelheid.  Download hier

De kinderen, uw teamleden en de ouders, ze hebben allemaal direct in de gaten hoe de vork in de steel zit. ze zien meteen of het verhaal van hun directeur echt is of dat hun directeur zijn werk alleen doet omdat het moet.  Download hier

Passend onderwijs vraagt veel van leerkrachten. De ambitie van het nieuwe beleid is om zoveel mogelijk leerlingen onderwijs te geven op gewone scholen, ook als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. En die extra ondersteuning wordt het liefst in de klas gegeven. Gaat dat lukken? Gaan leerkrachten hier op een energieke manier hun schouders onder zetten?…

Nadat het onderwijs jaren is bezig geweest om integraal personeelsbeleid (IPB) vorm te geven vraagt nu sinds enige tijd de Wet op de beroepen in het onderwijs (de Wet BIO) de aandacht. Veel van de mensen die ik tegenkom in de dagelijkse praktijk van het onderwijs hebben niet direct zicht op de samenhang en de…

In dit artikel schetsen we een traject dat mogelijkheden biedt om het tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs op te lossen. Niet door ons te richten op ontbrekende competenties, maar door expliciete gerichtheid op het opsporen en ontwikkelen van aanwezige talenten. Download hier

Dit artikel gaat over Tessel. Haar leerkrachten twifelen aan haar intelligentie en motivatie Maar haar ouders kennen haar juist als een leergierig meisje. Uit het verhaal over Tessel blijkt hoe belangrijk het is dat het team een onderxoekende houding heeft en de dialoog met ouders aangaat. Het team is zi zich meer bewust geworden hoe…

  Wandelgangen, wie kent ze niet? in elke school zijn er verscheidene. We associerene het woord vaak met iets negatiefs. In dit artikel kijken we er wat breder naar. Eerst staan we stil bij de meer gangbare, negatieve blik en daarna verkennen we het nut van wandelgangen, want ze hebben zeker ook een positieve kant!…

All Rights Reserved © 2018 | Animaz.nl | Webdesign Bureau Whello