KIEM is een school voor kinderen met een verstandelijke lichamelijke en/of meervoudige beperking, en kinderen die langdurig ziek zijn. Eind schooljaar 2019-2020 waren de gevolgen van corona al geruime tijd voelbaar. De derde IB’er was zojuist benoemd en samen wilden de interne begeleiders zich bekwamen om hun taken beter te kunnen uitvoeren. Download…

    Bij kwaliteitsverbetering van het lesgeven van leerkrachten en daardoor verhoogde leerresultaten bij de leerlingen speelt de IB’er een belangrijke rol. Vooral je didactische alertheid is daarbij essentieel. Daarmee bedoel ik hier: het hebben van een scherp besef en een duidelijke opvatting over waar de didactiek van goed rekenonderwijs aan moet voldoen. Download hier

    Nu door veel leerkrachten een hoge werkdruk wordt ervaren is het noodzakelijk om bij het aanpakken van het rekenonderwijs in een verbetertraject vooral geen maatregelen te treffen die de druk juist nog verder opvoeren. Het maken van voortoetsen, schaduwtoetsen, tempotoetsen, medio toetsen en zelfs methodetoetsen zijn vooral activiteiten die afleiden van waar het…

Dit artikel gaat over Tessel. Haar leerkrachten twifelen aan haar intelligentie en motivatie Maar haar ouders kennen haar juist als een leergierig meisje. Uit het verhaal over Tessel blijkt hoe belangrijk het is dat het team een onderxoekende houding heeft en de dialoog met ouders aangaat. Het team is zi zich meer bewust geworden hoe…

Als leerkracht let je vaak op het zichtbare gedrag en kijk je niet naar onderliggende onzichtbare aspecten. Hiermee doe je het kind onbewust tekort. Dit artikel beschrijft een praktijksituatie waarin de leerkracht samen met de intern begeleider en het kind op zoek gaat naar deze onzichtbare aspecten, om daarna de onderwijsbehoeften beter te kunnen benoemen….

Onze Staatssecretaris Dekker van onderwijs heeft enkele weken geleden 52 scholenhet predicaat excellent toegekend. Mijn hartelijke felicitatie voor deze scholen. Goede dingen zichtbaar maken is prima en dat moet inderdaad, ook naar mijn mening, veel meer gebeuren. Bij de selectie van de 52 scholen werd niet alleen gekeken naar cijfers uit toetsen en andere registratiesystemen,…

Tijdens communicatie tussen leerkracht en leerlingen ontstaan regelmatig misverstanden, grappige of meer nadelige. Sommige merken we direct op doordat de leerling, in onze ogen, onverwacht reageert. Bij andere misverstanden merken we pas later dat onze communicatie andere gevolgen blijkt te hebben dan die we bedoeld hebben. We gaan uit van goede bedoelingen van leerkrachten. Er…

All Rights Reserved © 2018 | Animaz.nl | Webdesign Bureau Whello