Binnenkort moet het gebeuren: dan zijn scholen verantwoordelijk voor het creeren van passend onderwijs voor elke leerling. Dat wil zeggen dat ze een passende onderwijsxontext vinden voor leerlingen die niet vanzelfsprekend ‘lekker meekomen’. Dat kan zijn in de eigen school, in een endere school of in een school met extra speciale deskundigheid.  Download hier

Bent u als leidinggevende een lerende leider of een gehaaste manager? Het is wellicht interessant om deze vraag eens door uw hoofd te laten gaan en te bekijen waar bij u het accent ligt. Een leidinggevende zoekt balans tussen vertraging en snelheid.  Download hier

De kinderen, uw teamleden en de ouders, ze hebben allemaal direct in de gaten hoe de vork in de steel zit. ze zien meteen of het verhaal van hun directeur echt is of dat hun directeur zijn werk alleen doet omdat het moet.  Download hier

Passend onderwijs vraagt veel van leerkrachten. De ambitie van het nieuwe beleid is om zoveel mogelijk leerlingen onderwijs te geven op gewone scholen, ook als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. En die extra ondersteuning wordt het liefst in de klas gegeven. Gaat dat lukken? Gaan leerkrachten hier op een energieke manier hun schouders onder zetten?…

Nadat het onderwijs jaren is bezig geweest om integraal personeelsbeleid (IPB) vorm te geven vraagt nu sinds enige tijd de Wet op de beroepen in het onderwijs (de Wet BIO) de aandacht. Veel van de mensen die ik tegenkom in de dagelijkse praktijk van het onderwijs hebben niet direct zicht op de samenhang en de…

In dit artikel schetsen we een traject dat mogelijkheden biedt om het tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs op te lossen. Niet door ons te richten op ontbrekende competenties, maar door expliciete gerichtheid op het opsporen en ontwikkelen van aanwezige talenten. Download hier

Goed leiderschap zprgt voor tweerichtingsverkeer. Dat wil zeggen dat goed gekeken en geluisterd wordt naar de praktijk in de klas (invloed naar boven) en dat er een duidelijk verhaal wordt verteld over de richting die de leiding voorstaat (invloed naar beneden). Lees Verder  Download hier

Volgen Joep Dohmen (emeritud hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek) draait het nieuwe leiderschap om verbinding zoeken. Zoiets als wat Angela Merkel doet en zegt in haar pogingen om de vluchteliingencrisis op te lossen: “Wir schaffen das!”. Ze beweert niet dat ze de vluchteliingencrisis alleen aankan, maar beroept zich op een idee van gedeelde verbondenheid. Afstemming,…

In een eerder artikel met deze titel1 heeft Nico Eigenhuis beschreven dat eenzijdige gerichtheid op opbrengsten in het onderwijs kan leiden tot averechtse effecten. Nu is het moment om naar aanleiding van de geconstateerde problemen te komen met ideeën voor oplossingsrichtingen. Download hier  

Leiding geven aan opbrengstgericht werken op een duurzame wijze. Aandacht voor de persoon en het vakmanschap van de leraar verhoogt de opbrengsten. In dit artikel laat ik zien dat de huidige en eenzijdige focus op opbrengsten en opbrengstgericht werken in het onderwijs kan leiden tot averechtse effecten. In deze bijdrage schets ik een beeld van mogelijke problemen…

All Rights Reserved © 2018 | Animaz.nl | Webdesign Bureau Whello