Tijdens communicatie tussen leerkracht en leerlingen ontstaan regelmatig misverstanden, grappige of meer nadelige. Sommige merken we direct op doordat de leerling, in onze ogen, onverwacht reageert. Bij andere misverstanden merken we pas later dat onze communicatie andere gevolgen blijkt te hebben dan die we bedoeld hebben. We gaan uit van goede bedoelingen van leerkrachten. Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor een misverstand ontstaat: je vakopvatting, de manier waarop je iets zegt, hoe je gezicht staat als je iets zegt, hoe het kind jouw zinnen of gezicht interpreteert. Het is eigenlijk een wonder dat het zo vaak goed gaat in de klas!
Download Hier

CategoryIn de klas
All Rights Reserved © 2018 | Animaz.nl | Webdesign Bureau Whello